O mnie

kilka zdań na temat naszej działalności

O mnie

Jestem Absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, międzynarodowym terapeutą medycyny ortopedycznej wg standardów OMI Global oraz dyplomowanym terapeutą suchego igłowania.
Ukończyłem kursy m.in. z diagnostyki, ultrasonografii narządu ruchu, terapii manualnej, PNF, terapii tkanek miękkich, IASTM, kinesiotapingu i innych.

Od kilku lat współpracuje z Uzdrowiskiem Kopalni Soli Wieliczka, biorąc udział w projektach naukowo badawczych, gdzie przeprowadzam badania funkcjonalne oraz testy standaryzowane.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w „RST” Rehabilitacja w Krakowie, oddziale rehabilitacji ambulatoryjnej w „Uzdrowisku Kopalni Soli Wieliczka”, oraz odbywając ponad 1000 h praktyk i staży w różnych placówkach rehabilitacyjnych.

Obecnie prowadzę prywatną praktykę fizjoterapeutyczną gdzie zajmuje się głównie pacjentami bólowymi oraz rehabilitacją po zabiegach operacyjnych narządu ruchu.

Cały czas aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczę w szkoleniach i kursach z zakresu rehabilitacji medycznej, tak aby jak najlepiej służyć pomocą swoim pacjentom. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, starając się odnaleźć dokładną przyczynę dolegliwości, bazując na szczegółowym wywiadzie oraz ocenie funkcjonalnej i klinicznej. W mojej praktyce staram się jak najszybciej i najskuteczniej pomóc każdemu, komu schorzenie, ból lub uraz utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Ukończone kursy i szkolenia

 • 2020 – Medyczny Trening Funkcjonalny

  2020 Szkolenia Online: Prawdy i Mity: ACL / Łąkotki stawu kolanowego

  2020 – Ultrasonografia narządu ruchu

  2019 – USG w praktyce fizjoterapeuty

  2016-2019 – Cyriax – Moduły I, II, III, IV, V, VI, VII, zdane egzaminy teoretyczno- praktyczne, uzyskany tytuł OMI Global

  2019 – Wsparcie narzędziowe w praktyce fizjoterapeuty

  2019 – Suche igłowanie – Moduły I + II – zdany egzamin teoretyczno – praktyczny, uzyskany tytuł CDN

  2017 – Fizjoterapia w Geriatrii

  2017 – Funkcjonalna terapia Neuroortopedyczna ( N.A.P) Moduły I + II

  2016 – PNF Podstawowy

  2015-2016 – Terapia manualna wg. Mulligana ( Moduły A, B, C)

  2015 – Techniki na tkanki miękkie / punkty spustowe Ed Wilson

  2015 – Masaż Tkanek głębokich

  2014 – Kinesiotaping

  Uczestnik licznych warsztatów oraz konferencji naukowych

Uczestnictwo w kursach poświadczone certyfikatami