O mnie

kilka zdań na temat naszej działalności

O mnie

Jestem absolwentem Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałem już podczas studiów pracując na oddziale rehabilitacji ambulatoryjnej w uzdrowisku  Kopalni Soli „Wieliczka” oraz odbywając ponad tysiąc godzin praktyk i staży w szpitalach i placówkach rehabilitacyjnych. Pomogły mi one zdobyć doświadczenie z zakresu fizykoterapii, rehabilitacji ruchowej, technik masażu oraz indywidualnej pracy z pacjentem. Wiedzę i umiejętności nabywałem również pracując na oddziale dziennym w placówce” RST rehabilitacja” w Krakowie.

Stale współpracuję z Uzdrowiskiem Kopalni Soli „Wieliczka” biorąc udział w projekcie naukowo-badawczym, gdzie przeprowadzam badania funkcjonalne oraz wykonuję testy standaryzowane.

Odbyłem kursy z zakresu diagnostyki, terapii manualnej, tkanek miękkich, terapii funkcjonalnej oraz medycyny neuroortopedycznej.

Cały czas aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczę w szkoleniach i kursach z zakresu rehabilitacji medycznej, tak aby jak najlepiej służyć pomocą swoim pacjentom.

Do każdej osoby podchodzę indywidualnie. Podczas spotkań z pacjentem, staram się odnaleźć przyczynę dolegliwości, bazując na dokładnym wywiadzie oraz ocenie funkcjonalnej i klinicznej. W mojej praktyce zawodowej staram się jak najszybciej i najskuteczniej pomóc każdemu, komu schorzenie, ból lub uraz utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Metody terapeutyczne

  • Terapia manualna wg Mulligana
  • Cyriax
  • Terapia funkcjonalna N.A.P.
  • Masaż tkanek głębokich
  • Kinesiotaping
  • Techniki powięziowe
  • PNF

Uczestnictwo w kursach poświadczone certyfikatami