Zespół

Grzegorz Grochal

Grzegorz Grochal

Fizjoterapeuta

Jestem Absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, międzynarodowym terapeutą medycyny ortopedycznej wg standardów OMI Global oraz dyplomowanym terapeutą suchego igłowania.

Ukończyłem kursy m.in. z diagnostyki, ultrasonografii narządu ruchu, terapii manualnej, PNF, terapii tkanek miękkich, IASTM, kinesiotapingu i innych. 

Od kilku lat współpracuje z Uzdrowiskiem Kopalni Soli Wieliczka, biorąc udział w projektach naukowo badawczych, gdzie przeprowadzam badania funkcjonalne oraz testy standaryzowane.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w „RST” Rehabilitacja w Krakowie, oddziale rehabilitacji ambulatoryjnej w „Uzdrowisku Kopalni Soli Wieliczka”, oraz odbywając ponad 1000 h praktyk i staży w różnych placówkach rehabilitacyjnych.

Obecnie prowadzę prywatną praktykę fizjoterapeutyczną gdzie zajmuje się głównie pacjentami bólowymi oraz rehabilitacją po zabiegach operacyjnych narządu ruchu. 

Od 2021 roku jestem również wykładowcą Krakowskiej Akademii, gdzie prowadzę zajęcia dla studentów na kierunku Fizjoterapii. 

Cały czas aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczę w szkoleniach i kursach z zakresu rehabilitacji medycznej, tak aby jak najlepiej służyć pomocą swoim pacjentom. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, starając się odnaleźć dokładną przyczynę dolegliwości, bazując na szczegółowym wywiadzie oraz ocenie funkcjonalnej i klinicznej. W mojej praktyce staram się jak najszybciej i najskuteczniej pomóc każdemu, komu schorzenie, ból lub uraz utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Ukończone kursy i szkolenia

- Medyczny Trening Funkcjonalny

– Szkolenia Online: Prawdy i Mity: ACL / Łąkotki stawu kolanowego

– Ultrasonografia narządu ruchu

– USG w praktyce fizjoterapeuty

 – Cyriax – Moduły I, II, III, IV, V, VI, VII, zdane egzaminy teoretyczno- praktyczne, uzyskany tytuł OMI Global

– Wsparcie narzędziowe w praktyce fizjoterapeuty IASTM

– Suche igłowanie – Moduły I + II – zdany egzamin teoretyczno – praktyczny, uzyskany tytuł CDN

– Fizjoterapia w Geriatrii

– Funkcjonalna terapia Neuroortopedyczna ( N.A.P) Moduły I + II

-  PNF Podstawowy

– Terapia manualna wg. Mulligana ( Moduły A, B, C, C+)

– Techniki na tkanki miękkie / punkty spustowe Ed Wilson

– Masaż Tkanek głębokich

– Kinesiotaping