Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty zbierany jest dokładny wywiad oraz przeprowadzane jest szczegółowe badanie funkcjonalne oraz testy specjalistyczne. 

Prosimy o zabranie posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej schorzenia, takich jak: zdjęcia rentgenowskie, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, wypis ze szpitala i inne. 

Na podstawie zebranych informacji ustalanych jest indywidualny plan terapii. 

Badanie odbywa się w bezpiecznej i akceptującej atmosferze, zapewniającej pacjentowi zachowanie intymności i tajemnicy danych medycznych. 

Z informacji zwrotnych od pacjentów wiadomo, że badanie nie jest dla nich ani krępujące, ani zawstydzające.

Pierwsza wizyta
Pierwsza wizyta